=
Kennismakingsgesprek met ouders via telefoon/mail
Gratis Max. ½ uur

Intakegesprek met ouder(s)/verzorgers
€ 45,- Max. 1½ uur

Kennismakingsesssie met kind
€ 55,- 1 uur

Coaching per sessie
€ 55,- 1 uur

Oudergesprek tussentijds via telefoon/praktijk
€ 55,- 1 uur

Gesprek School of andere instantie
€ 55,- 1 uur

Verslag school/andere instantie
€ 55,-

Evaluatie/afrondingsgesprek
€ 45,- 1 uur

Pakket (intake, kennismaking met kind, 5 sessies, evaluatie/afrondingsgesprek) Gesprek school/andere instantie of oudergesprek tussentijds optioneel a 55,- extra
€ 400,-

⚹ ex. eventuele reiskosten à 19 ct p.km
⚹ extra coachingsessies eventueel los te plannen indien nodig.
⚹ coachingtrajecten worden vooraf gefactureerd. Losse sessies achteraf.

Alle bedragen zijn inclusief voorbereidingstijd, uitwerking en gebruik van materialen.
Na iedere sessie volgt er een evaluatie via de mail met de ouders.
Ben u verhinderd? Geen probleem, maar laat dit a.u.b tijdig weten
.